Tere tulemast ÜEKN kodulehele!

 

Kooli aastal 2014-2015 ÜEKN ei anna välja/jaga

Margot ja Herbert Linna stipendiumeid.

 

ÜEKN-il on uus kirja posti aadress:

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu

2 Spruce Tree Lane

Forestdale, MA 02644-1644 USA

Teise maailmasõja ajal ja hiljemgi olid paljud eestlased sunnitud põgenema oma sünnimaalt. Esialgu Euroopasse, hiljem kaugemale: Austraaliasse, Lõuna-Ameerikasse, Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Enamik Teise maailmasõja põgenikke asus raskele teekonnale poliitilistel põhjustel. Uutes asukohamaades nad selgitasid kohalikele ühiskondadele oma kogemuste ja teadmiste varal kommunismi olemust, tegusid ja ohte ning asutasid oma organisatsioone.

50-ndate aastate alul loodi asukohamaades keskorganisatsioonid. Need hõlmasid kohalikke eesti seltse, ringe ja kodusid. Suuremad keskorganisatsioonid (nüüd Austraalia Eesti Seltside Liit, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Inglismaa Eestlaste Ühing, Rootsi Eestlaste Liit, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis ja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides) pidasid vajalikuks luua koordineeriv kogu ülemaailmses ulatuses.

Nii pandi alus ÜLEMAAILMSELE EESTI KESKNÕUKOGULE asukohaga Ameerika Ühendriikides.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) registreeriti 1982. a mittetulundusühinguna, aitamaks säilitada kultuuri ja edendada haridust. Eesti kõrgkoolides õppijatele hakati määrama stipendiume.

Toetama hakati ka Eesti lähiajaloo uurimist. Tugev rahaline toetus anti 1992. a Eesti isikutunnistuste programmile, valmistamaks ette valimisi taasiseseisvunud Eestis.

ÜEKN jätkab samas suunas ka tänapäeval. Toetatakse noori nende haridusteel ja abistatakse liikmesorganisatsioone.

ÜEKN-i rajamisel olid esindatud kolm kõige suuremat organisatsiooni (asukohamaad Rootsi, Kanada ja Ameerika Ühendriigid), kolm keskmist (asukohamaad Inglismaa, Saksamaa ja Austraalia) ja kolm väikest (asukohamaad Belgia, Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika). Praeguses liikmeskonnas on ka Läti Eesti Selts, Eesti Selts Leedus, Ukraina Eesti Seltside Liit, Tšehhi Eesti Klubi ja Eesti Seltside Liit Venemaal.

Väliseestlased jäävad edaspidigi toetama Eesti Vabariigi püüdlusi tänapäeva globaliseeruvas maailmas