Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Stipendiumid õppeaastal 2012-2013

 

ÜEKN stipendiumid õppeaastaks 2013-2014

ÜEKN-i Margot ja Herbert Linna nimelised stipendiumid on avatud eesti rahvusest üliõpilastele üle maailma, toetamaks nende õppimist ülikoolides ja kutsekõrgkoolides.

Stipendiaatidel on moraalseks kohustuseks omandatud teadmisi rakendada Eesti Vabariigi huvides. Stipendiumi määramisel arvestatakse õppetöö edukust ja ühiskondlikku tegevust eestluse edendamisel.

Stipendiumi suurus oleneb taotleja majanduslikust seisust ja taotletavast akadeemilisest kraadist või kutsest. Stipendiumi suurus on 1500 kuni 3000 USD.

Stipendium on ühekordne ja konkurss ei ole avatud neile, kes on varem saanud ÜEKN´i stipendiumi.

Sooviavalduse blankett koos juhistega on saadaval siin samas allpool sissejuhatavat teksti. Kui võimalik, kopeerige blanketi eraldi word-failile enne täitmist ja ärasaatmist

Kui taotlemisega esineb raskusi, siis palume sellest teatada aadressil: aho.rebas@hm.ee või ahorebas@yahoo.se .

ÜEKN teeb lõplikud otsused stipendiumite kohta hiljemalt 1. septembriks 2013. Otsustest teatame ÜEKN koduleheküljelwww.uekn.org ja ka kirjalikult kõigile taotlejatele.

Stipendiumite väljamaksmiseks vajame stipendiaadilt tõendit, et ta on vastu võetud kooli, kus tal on kavatsus jätkata õpinguid. Stipendiumi komisjon ei tagasta temale saadetud dokumente. Stipendiumi komisjoni otsused on lõplikud.

Sooviavaldused palume saata allpool märgitud aadressile ainult lennupostiga, mis kannab hiljemalt 31. mai 2013 postitemplit. Hilinenud avaldustega ei arvestata.

 

Estonian World Council, Inc
P.O. Box 2205
Gaithersburg, MD 20886-2205
USA